Rozmiar: 15909 bajtów

- 0185 -

1349, 9 XII, Ząbkowice Śl. (in estuario domini Jacobi plebani in Frankensteyn)

Indiccione secunda, IX die Decembris, hora quasi sexta

Apeczko, biskup lubuski (Apeczco ... episcopus Lubucensis), zawiadamia o ugodzie zawartej za jego pośrednictwem pomiędzy miastem Ząbkowice Śl. (Frankenstein) i klasztorem w Kamieńcu (Camencz) w sprawie Barda w okręgu ząbkowickim (Wartha Frankensteynensis districtus). Obejmuje ona następujące punkty: podatek menniczy (pecunia monetalis) w Bardzie winien należeć do klasztoru; karczmy, jatki, piekarnie oraz inne rzemiosła, a także ogrody przy drodze prowadzącej z Ząbkowic do Barda, jak również ogrody z drugiej strony miasta stanowić będą wspólną własność; ławy z chlebem i mięsem powinny pozostać inter statuas lobrorum; ogrody położone na gruncie parafii (in dote) mają należeć do klasztoru; karczmarze z Barda mogą wytwarzać słód lub zakupywać słód i piwo secundum forum commune w Ząbkowicach, jeśli zaś nie będą mogli nabyć go tam, mogą zakupywać gdzie indziej; w wypadku zagrożenia klasztoru lub miasta obie strony udzielają sobie pomocy. Ponadto powzięto szereg postanowień dotyczących kompetencji sądów opackich i miasta Ząbkowic, przypominając m. in. o obowiązku sołtysów i ławników klasztornych dotyczącym stawiania się trzy razy w roku na tzw. rugunge w Ząbkowicach.
W formule korroboracyjnej jako obecni przy opieczętowywaniu dokumentu wymienieni rajcy ząbkowiccy: Piotr Henningi (Petrus), Mikołaj Nigri (Nicolaus), Jan Cloppher (Johannes), Mikołaj de Hayn (Nicolaus).

Świadkowie: rycerz Konrad de Rybenicz (Cunadus), nobiles: Gelfredus de Stercza, Gunter z Tarnowa (Guntherus de Tarnow), Henryk Woluerami (Henricus), Maciej, syn Konrada z Budzowa (Mathia f. Cunadi de Schonewalde) i Peczko (Peczco), sołtys ze Strąkowej (Cunczindorf).

Znak notarialny i formuła uwierzytelniająca Henryka, syna zmarłego Henryka ze Zwróconej (Henricus quondam Henrici de Proczano).

Pieczęć biskupa Apeczki.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 139 a.
Druk: CDS, X, s.174-175, nr 219.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów