Rozmiar: 15909 bajtów

- 0187 -

1349, 21 XII, Koźle (Kosle)

in die sancti Thome

Bolko, książę opolski, potwierdza sprzedaż dóbr w Warmątowicach (Warmunthowicz ... Koslensis districtus) dokonaną przez Brussona, syna zmarłego Brussona, na rzecz Eufemii (Offemia), siostry książęcej, mniszki dominikanki w Raciborzu (Ratibor).

Świadkowie: Wyschon, proboszcz z Leśnicy (Lesnicz), Andrzej z Groszowic (Andrea de Grossowicz), Mikulka [...], Pesco zwany Jajko (Yayko), Zawisza de Gaueron (Zawissa), notariusz książęcy.


Druk: CDS, II, s. 160-161, nr 52 (niekompletny).
Regest: A. f. schl. Kirchengesch., I, s. 23, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów