Rozmiar: 15909 bajtów

- 0188 -

1349, 23 XII, Praga (Praga)

X Kal. Ianuarii, regnorum nostrorum anno quarto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), informuje radę miasta Wrocławia (Wratzlauia), iż ustanowiony przez niego targ niedzielny na chleb winien się odbywać na tych samych zasadach, co dawny targ czwartkowy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1349, 23 XII, Praga. Druk: Bresl. Urkb., s. 176-177, nr 197.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów