Rozmiar: 15909 bajtów

- 0191 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Falkenhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), oznajmia, iż w jego obecności biskup wrocławski Przecław (Preczlaus) oraz przedstawiciele kapituły kanonicy: Cunczco ze Skałki (de Schalkow) i Lutko de Culpen (Luthko) odkupili za sumę 72 grzywien groszy praskich polskiej wagi i liczby od rycerza Konrada (Conradus), zwanego Mulich de Rydeburg, prawa książęce nadane mu przez księcia wrocławskiego Henryka VI we wsi kapituły wrocławskiej Szukalice w okręgu wrocławskim (Czuchalicz in districtu Wratislaviensi). Starosta zatwierdza biskupowi i kapitule posiadanie tej wsi wraz ze wszelkimi prawami.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenceslaus et Lodwicus duces Legniczenses), Hubhardus de Altari, marszałek królewski, Schibehynus de Czeczow i Maciej de Molheym (Mathia); rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn (Ottho), kanclerz księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. L 2.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 23 a i 374 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów