Rozmiar: 15909 bajtów

- 0192 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), oznajmia, iż w jego obecności Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislaviensis), odkupił za sumę 100 grzywien i 1 wiardunku groszy praskich polskiej wagi i liczby od Macieja de Mulheym (Mathia) prawa księżęce nadane mu przez Henryka VI, księcia wrocławskiego (Henricus sextus dux Slesie et dominus olim Wrat[islaviensis), we wsi Ołtaszyn (Olthaczin), należącej do prepozytury wrocławskiej. Starosta potwierdza biskupowi i prepozytowi posiadanie tej wsi wraz ze wszelkimi prawami.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludowicus fratres duces Legniczenses), Hubardus de Altari, marszałek królewski, Schibythinus de Czeczow, Konrad Mulich (Conradus de Rydeburch), rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn M 16.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 353 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów