Rozmiar: 15909 bajtów

- 0193 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wraczlavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), oznajmia, iż w jego obecności Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wraczlaviensis) kupił za sumę 208 grzywien groszy praskich polskiej wagi i liczby od Schybchina de Czeczow (Schybchinus), jego synów Jana (Johannes) i Franczka (Franczco) prawa książęce nadane im przez księcia wrocławskiego Henryka VI (Henricus sextus dux Slesie et dominus olym Wraczlaviensis) we wsi biskupiej Buków w okręgu kąckim (Buckow, in districtu Kanthensi). Starosta potwierdza biskupowi posiadanie tej wsi wraz z wszelkimi prawami.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludwicus ... duces Legniczenses), Hubhardus de Altari, marszałek królewski, Tylko de Zydelicz (Thilco), Mulich de Rydeburg, Maciej de Molheym (Mathia), rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. AA 66 a.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 200 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów