Rozmiar: 15909 bajtów

- 0195 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wraczlavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), oświadcza, iż biskup wrocławski Przecław (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) za zgodą Karola, króla czeskiego (dominus Karolus Rome Bohemieque rex), odkupił za sumę 182 grzywien groszy praskich polskiej wagi iura suprema et infima we wsi Byscopicz polonice seu Byschoffdorph teutonice nuncupata, districtus Nouiforensis od Poppona de Hugowicz (Poppo), który dzierżył je z nadania Henryka VI (Henricus sextus dux Slezie et dominus Wratislauiensis). Starosta zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie : Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludowicus ... duces Legniczenses), Hubardus de Altari, marszałek królewski, Sthibchinus de Czeczow, Mulich de Rydeburg i Maciej de Molheym (Mathia), rycerze i wasale królewscy, i Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. AA 17 b.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 55 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów