Rozmiar: 15909 bajtów

- 0196 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wraczlavia),

III Kal. Ianuarii

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski (Conradus), oznajmia, iż w jego obecności Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), odkupił za sumę 184 groszy praskich polskiej liczby i wagi od Poppona de Hugewicz (Popponus) prawa książęce nadane mu przez księcia wrocławskiego Henryka VI we wsi biskupiej Święte w okręgu średzkim (Swanth sive Byschoffdorph, in districtu Novoforensi). Starosta potwierdza biskupowi posiadanie tej wsi wraz z wszelkimi prawami.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenceslaus et Lodwicus duces Legniczenses), Hubhardus de Altari, marszałek królewski, Schybchinus de Czeczow, Mulich de Rydeburg, Maciej de Molheym (Mathia), rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. AA 17 a.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 352 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów