Rozmiar: 15909 bajtów

- 0002 -

1349

Rajcy miasta Paczkowa : Mikołaj Loler, Jan Tiluschynne, Jan Longus, Mikołaj Smoczil stwierdzają, iż Jakub Libusch jest winien (miastu?) 42 grzywny. Z tego połowę powinien wypłacić dzieciom Jakuba Konrad Heroldi. Trzy lata później Konrad Heroldi zapłaci 18 grzywien, Jakub Libusch zaś 7 grzywien w owsie.

Regest: WAP Wrocław, Rep. 132 a, Dep. Patschkau, Nachtrag 136 c.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów