Rozmiar: 15909 bajtów

- 0224 -

1350, 5 I, Wrocław

Non. Januarii

Andrzej de Rosslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), stwierdza, że widział następujące dokumenty: 1. Henryk, książę Śląska i pan Wrocławia, dla szpitala Św. Macieja we Wrocławiu z 13 VIII 1279, Wrocław, (por. R. z. schl. Gesch., nr 1604); 2. Henryk, książę Śląska i pan Wrocławia, dla klasztoru Św. Macieja we Wrocławiu z 30 IX 1326, Wrocław (por. R. z. schl. Gesch., nr 4574); 3. Henryk, książę Śląska i pan Wrocławia, dla klasztoru Św. Macieja we Wrocławiu z 29 IX-6 X 1326, Wrocław (por. R. z, schl. Gesch., nr 4573).

Świadkowie: Konrad de Hoenstein (Conradus), kanonik, Jan, notariusz kapituły wrocławskiej (Johannes ... Wratislaviensis), Konrad zwany Mysner (Conradus), Piotr z Budziszyna (Petrus de Budissin), prezbiterzy, Mikołaj z Oławy (Nicolaus de Olauia), Jan z Legnicy (Johannes de Legnicz), krzyżowcy z gwiazdą, bracia wymienionego szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia), i Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny, oraz Jan, syn Pawła z Polic, kleryk diecezji praskiej i notariusz publiczny (Johannes Pauli de Policz, clericus Pragensis), który sporządził powyższy dokument.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 66/II, Anhang, nr 160 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów