Rozmiar: 15909 bajtów

- 0227 -

1350, 6 I, Oleśnica (Olsna)

post Epiphanie

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy, potwierdza sprzedaż wsi Braschen na rzecz Wojciecha de Smolna (Woiczech).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep, 135, B nr 55 a; 64, nr 1 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów