Rozmiar: 15909 bajtów

- 0228 -

1350, 8 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. sexta infra octavas Epiphanie

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Slezie, dominus Legnicensis ac Bregensis), oraz Wacław i Ludwik (Wenceslaus et Ludvicus) ofiarują biskupowi Apeczce (Apeczco) i jego kościołowi lubuskiemu (Lubuczensis) wieś Pawłów k. Brzegu (Paulow prope Brega) wraz ze wszystkimi prawami, użytkami, powinnościami, daninami, służebnościami, zarówno ze wsi, jak i w sołectwie.

Świadkowie: Stefan z Prochowic (Stephanus de Parchewitz), Hanco Engilgeri, Apeczco z Wiadrowa (Wedraw), Niczco z Jarząbkowic (Ersebcowitcz), Jeschco Quas, Jakub z Pieszyc (Jacobus de Petirswalde) i Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in commisso.


Transumpt: AA Wrocław, Liber Niger. s. 233 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów