Rozmiar: 15909 bajtów

- 0233 -

1350, 17 I, Praga (Praga)

XVI Kal. Februarii, Regnorum nostrorum anno quarto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemiae rex), zatwierdza konwentowi i szpitalowi Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia) wszystkie uprawnienia i przywileje dotyczące wsi, folwarków, młynów, pól, pastwisk i innych posiadłości i zobowiązuje starostów, sędziów dworskich i prowincjonalnych oraz innych urzędników do ich honorowania.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 160 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów