Rozmiar: 15909 bajtów

- 0237 -

1350, 28 I, Otmuchów (Othmuchow)

V Kal. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), stwierdza że Mikołaj Woyczicz, wójt z Nysy (Nicolaus ... in Nysa), w obecności Franciszka, biskupa Canticensis, ofiarował swojej córce Agnieszce (Agneta), mniszce klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wratislavia) 3 grzywny rocznego czynszu z 2 1/2 łanu ziemi w Nowej Wsi (Nova Villa). Po śmierci Agnieszki pieniądze te winny przypaść klasztorowi Św. Klary. Łany te użytkowali chłopi, synowie Gumperta (Gumpertus) - 1 łan; Heynusius spod góry (super Montem) - 1 łan; Henryk (Henricus) zwany Byssow – 1/2 łanu. Biskup Przecław w imieniu mniszki Agnieszki przekazuje ów czynsz Franciszkowi (Franciscus), biskupowi Canticensis.

Świadkowie: Jan de Waldow (Johannes), Woyczco, marszałek, Cunadus, klucznik, Mikołaj (Nicolaus) Drogus, Mikołaj, podczaszy (Nicolaus), Konrad (Conradus), prepozyt kościoła Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislavia), protonotariusz biskupi, qui presentia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. N 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów