Rozmiar: 15909 bajtów

- 0239 -

1350, 1 II, Awinion (Avinion)

Kal. Februarii

Papież Klemens VI daje Arnoldowi de Lacaucina (Arnoldus), kolektorowi papieskiemu na Węgry (Ungaria) i Polskę (Polonia), nie obsadzoną parafię należącą do biskupstwa wrocławskiego (Wratislaviensis) oraz połączoną z tą parafią scholasterię.

Regest: MBV, I, s. 654, nr 1216.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów