Rozmiar: 15909 bajtów

- 0241 -

1350, 3 II, Strzelce Opolskie (Strzelitz)

in crastino Marie purificationis

Albert, książę opolski i wielkostrzelecki, nadaje rycerzowi Tomaszowi z Kamienia Śl. (Thomas de Kamienitz), wyższe prawo łowieckie w posiadłości Kiełcza (Kelcza).

Świadkowie: Przecław z Tomic (Preczlaus de Thomicz), Swrczo z Górzyska (Moczidencz), Gecz... Bossek, poddani, Hynko z Ujazdu (Uysad), Jakub Gotonecz (Jacobus), Tilko paro..., mieszczanie ze Strzelec Opolskich (Strzeliczyenses), Mikołaj (Nicolaus), notariusz.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 4, s. 1241.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów