Rozmiar: 15909 bajtów

- 0244 -

1350, 5 II Awinion (Avinion)

Non. Februarii

Papież Klemens VI (Clemens) odpowiada Karolowi, królowi rzymskiemu (Carolus, rex Romanorum), na list, który otrzymał za pośrednictwem Henryka, prepozyta źdarskiego z diecezji praskiej (Henricus prepositus Zderasiensis Pragensis...), oraz Jana z Hazeburga, rycerza z diecezji praskiej (Johannes de Hasenburg, miles Pragensis ...), i stwierdza w nim m. in., że w sprawie wątpliwości dotyczących biskupstwa wrocławskiego (Vratislaviensis) nie może dać wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ kanclerz króla polskiego Kazimierza wiele w tej sprawie złożył propozycji (Casimirus rex Poloniae).

Druk: VMPL, I, nr 695.
Regest: MBV, I, s. 661, nr 1229.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów