Rozmiar: 15909 bajtów

- 0245 -

1350, 5 II, Kłodzko (Glacz)

quinta die mensis Februarii

Albert de Krenwicz (Albertus), starosta kłodzki (Glacensis), Hanco de Knoblauchdorf, Henselinus de Biela, Bawor i Hartungus de Nymanz, Otto zwany Ratold i Zygfryd de Knoblauchsdorf (Zifridus) potwierdzają, że bracia Renczo i Mikołaj (Nicolaus) de Glubocz sprzedali arcybiskupowi praskiemu Ernestowi (Arnestus) oraz jego braciom Smylonowi (Smylonus) i Wilhelmowi (Wilhelmus) z Pardubic (Pardubici) swoją posiadłość Szalejów Dolny (Sweydlerdorf inferiori) złożoną z 37 łanów czynszowych, łąki i kawałka roli zwanego Ubirschar. We wsi Szalejów Górny (Superiori Sweydlerdorf) sprzedali 1 1/2 łanu ziemi ornej oraz 1 łan czynszowy. We wsi Starków (Bertoldi Villa) sprzedali 6 łanów bez 2 1 /2 pręta. We wsi Żelazno (Isenrichdorf) sprzedali folwark mający 2 1/2 łanu oraz ogród pod zamkiem w Kłodzku (Glacz) za 718 grzywien ciężkich groszy praskich po 44 grosze za grzywnę.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 103-104.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów