Rozmiar: 15909 bajtów

- 0247 -

1350, 7 II, Kłodzko (Glacz)

in dominica, qua cantatur Esto Michi

Heynczko i Mikołaj de Glubocz (Nycolaus), bracia, stwierdzają, że sprzedali Ernestowi (Arnestus), arcybiskupowi praskiemu (Pragensis), swój dwór w Kłodzku (castrum Glacensis) wraz z polem uprawnym we wsi Żelazno (Ysinricivilla) o powierzchni 2 1/2 łanu, we wsi Szalejów Dolny (Swedlerii Villa inferiori) 37 łanów i 2 pręty, we wsi Szalejów Górny (superiori Sweydlerivilla) 1 1/2 łanu pola uprawnego i 1 łan czynszowy, które przynoszą 76 groszy rocznego dochodu. We wsi Starków (Bertholdi villa) 6 łanów bez 2 1/2 pręta za 718 grzywien ciężkich praskich groszy srebra po 54 grosze każda grzywna. Na transakcję tę wyrażają zgodę również bracia przyrodni wystawców : Jan Wustenhuf (Johannes) z Nowej Rudy (Neurod), Jarko de Muczin, Otto de Nymans i Otto de Glubocz zezwalając, aby sprzedali oni wymienione posiadłości Ernestowi (Arnestus), arcybiskupowi praskieuiu (Pragensis), oraz jego braciom Smylonowi (Smylonus) i Wilhelmowi (Wilhelmus).

Świadkowie: Hanco de Knoblauchdorf, Henczlinus de Biela, Tyczo de Panwicz, Bohunnco zwany Hayek de Tuchoraz, Bawaron i Hartunc de Nymans.


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 104-107.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów