Rozmiar: 15909 bajtów

- 0249 -

1350, 10 II, Budziszyn (Budessin)

in die Carnis privi

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolco ... dux Slezie dominus in Swydnitz) obdarowuje miasto Frankfurt (Vrankinford) w marchii brandenburskiej (Marchia Brandenburgensis) szczególnymi przywilejami handlowymi i celnymi jako nagrodę za to, że rada i mieszkańcy miasta poparli księcia w jego sporze z Waldemarem (Waldemar), dawnym margrabią brandenburskim.

Świadkowie: Henryk ze Świn (Heynricus de Swin), Fryderyk de Peckwinkil (Fredericus), Bernard de Czedlitz (Bernhardus) - rycerze, oraz Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz, który niniejszy dokument opracował (qui presentia habuit in commisso).


Druk: CDB, XXIII (I), s. 43-44, nr 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów