Rozmiar: 15909 bajtów

- 0248 -

1350, 10 II, Praga (Praga),

quarto Yd. Februarii

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), zezwala mieszczaninowi wrocławskiemu Hancowi de Senitz (Hanco), aby ten i jego spadkobiercy zamienili swój folwark Lukaschowicz w okręgu wrocławskim (Wratislaviensis), który ma 10 1/2 łanu, na pola chłopskie, ustanawiając na nich takie prawa, jakie mają inne wsie okręgu wrocławskiego. Hanko może przenieść również w taki sposób inne swoje pola, a mianowicie folwark liczący 13 łanów. Może też mieć sołtysa, karczmę oraz rzemieślników, a mianowicie: kowala, piekarza, rzeźnika i szewca.

Druk: CDS, IV, s. 16, nr 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów