Rozmiar: 15909 bajtów

- 0250 -

1350, 14 II, Budziszyn

Ruprecht, palatyn, jako rozjemca rozstrzyga w obecności wielu książąt i panów, m. in. Bolka świdnickiego, Wacława, księcia Legnicy, i Władysława, księcia cieszyńskiego, spór między Karolem, królem rzymskim, a księciem Ludwikiem, margrabią brandenburskim. M. in. margrabia Ludwik musi zrezygnować z ziemi zgorzeleckiej oraz z miasta Lubania i przekazać te tereny panu Ulrichowi von Pak z Żar oraz panu Albrechtowi von Hakenborn.

Druk: K. F. Kloeden, Diplomatische Geschichte den Markgrafen Waldemar von Brandenburg, Berlin 1844-1845, s. 382-386 (tekst dokumentu w przekładzie na j. niemiecki).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów