Rozmiar: 15909 bajtów

- 0255 -

1350, 19 II, Rzym ?

datum in palatiis nostris ... Pontificatus domini Clementis Pape VI, anno octavo ... mensis Februarii die XVIIII

Ponaus, biskup Urbino (Vrbenetanus) i wikariusz papieski, Jakub (Jacobus), biskup Nepi (Nepesinus), i Stefan (Stephanus), biskup tassaraneński (Tassaranensis), oświadczają na prośbę Mikołaja Mulsteyna z Kłodzka (Nicolaus Mulsteynus de Glacz), że wszyscy, którzy odwiedzą kościół mariacki należący do franciszkanów kłodzkich w określone dni świąteczne oraz w okresie oktawy tych świąt lub ci którzy przyczynią się do upiększenia, oświetlenia lub wspomożenia tegoż kościoła otrzymają czterdzieści dni odpustu.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 109-110.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów