Rozmiar: 15909 bajtów

- 0256 -

1350, 21 II, Budziszyn (Budyssyn)

XXI die Februarii

Karol IV, król rzymski i czeski (Carolus Romanorum rex et Boemie rex), komunikuje staroście, burmistrzowi i radnym miasta Wrocławia (Wratislavia), że z powodu wielu szkód wyrządzonych przez pożar i ogień zwolnił miasto od czynszu z 12 nowo założonych jatek.

Pieczęć majestatyczna wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1350, 21 II, Budziszyn.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów