Rozmiar: 15909 bajtów

- 0263 -

1350, 2 III, Wrocław (Wratislavia)

fer. III post dominicam qua in ecclesia Oculi decantatur

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina (Ludvicus dux Sleziae et dominus Legniczensis et in Lubyn), potwierdza sprzedaż 40 łanów w Małujowicach w okręgu brzeskim (Malwicz Bregensis districtus) przez Mikołaja z Kleciny (Nicolaus de Klettindorph) oraz synów Beruschona (Beruschonus), Jana (Johannes), Pawła (Paulus) i Macieja (Matheus) na rzecz Mikołaja, opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus, abbas apud S. Vincentium circa Wratislaviam), oraz jego klasztorowi i zakonowi premonstratensów i ich spadkobiercom, która to sprzedaż została dokonana za zgodą Bolesława, pana Brzegu, ojca wystawcy (dux Boleslaus, dominus Bregensis). Wystawca zatwierdza również darowiznę na rzecz tego klasztoru uczynioną testamentem przez księcia Bolesława (dux Boleslaus) w postaci 3 grzywien czynszu z w.w. łanów.

Świadkowie: Stefan z Prochowic (Stephanus de Parchwicz), Fryderyk de Zulcz (Fridricus), Niczco z Jarząbkowic (de Jezebcowicz), Jesco Quas, Cunczelinus z Wiadrowa (de Wederow), Jakub z Pieszyc (Jacobus de Petrisvald) i Jan (Johannes), notariusz ojca wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 310.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów