Rozmiar: 15909 bajtów

- 0262 -

1350, 2 III, Wrocław (Wratislavia)

fer III post dominicam qua in ecclesia Oculi decantatur

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu (Bolezlaus dux Sleziae et dominus Bregensis), Mikołaj z Kleciny (Nicolaus de Klettindorph) oraz Pescho Benisch wraz z Janem (Johannes), Pawłem (Paulus) i Maciejem (Mathias), synami zmarłego Beruschona (Boruschonus), stwierdzają, że sprzedali Mikołajowi, opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus, abbas apud S. Vincentium circa Wratislaviam), oraz jego spadkobiercom 40 łanów czynszowych w Małujowicach w okręgu brzeskim (Malwicz, Bregensis districtus) za 150 grzywien.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 311.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów