Rozmiar: 15909 bajtów

- 0264 -

1350, 6 III, Wrocław (Wratislavia)

Sabbato ante dominicam qua in Ecclesia Letare decantatur

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu (Boleslaus, dux Slesiae et dominus Bregensis), stwierdza, że dla uczczenia powrotu swego syna Ludwika (Ludovicus) z Rzymu (Roma) zatwierdza i potwierdza przywilej sprzedaży opatowi Mikołajowi i klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławin (Nicolaus, Abbas apud S. Vincentium prope Wratislaviam) 40 łanów w Małujowicach (Malwicz).

Fragment pieczęci.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 312.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów