Rozmiar: 15909 bajtów

- 0268 -

1350, 12 III, Świdnica (Swydnicz)

VI fer. post Dominicam Letare

Jan, wójt dziedziczny Świdnicy (Johannes advocatus hereditarius Swydniczensis), oraz ławnicy świdniccy: Jan Molberg (Johannes), Hancko Melczer, Ticzco Raffenteyk, Mikołaj Colonus (Nicolaus), Mikołaj Correr (Nicolaus), Pechzo Hanneman i Jekylinus Anca stwierdzają, że Małgorzata Korsnerynne sprzedała połowę swego domu, znajdującego się w sąsiedztwie klasztoru dominikanów w Świdnicy, zakonnicom Katarzynie de Wytericz (Ketherina) i Małgorzacie Cete (Margaretha).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 117, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów