Rozmiar: 15909 bajtów

- 0267 -

1350, 12 III

am Tage des heil. Gregor

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, stwierdza, że Jan Syberlein i jego brat sprzedali sołectwo we wsi Geissingen k. Ścinawy, łącznie z dwoma łanami Mikołajowi Gelkorn (Nickel) oraz Titze Stanke i zapewnia nowym posiadaczom dawne prawa i przywieleje, m. in. prawo hodowli owiec.

Świadkowie: Mikołaj Löbel (Nickel), Petschke Falkenhain, Konrad z Krzyżowa (Kreischau), Konrad Preusse, Mikołaj Sylberlein (Nickel), Petschke Eisenfuhrer i Henryk Daye, kanclerz.


Regest: H. Schubert, Urkundliche Geschichte der Stadt Steinau an der Oder, Breslau 1885, s. 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów