Rozmiar: 15909 bajtów

- 0272 -

1350, 22 III, Wrocław (Wratislavia)

fer. secunda post die Palmarum

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco dux Slesiae dominus de Furstinberg et in Swidnicz), zezwala, aby Pescho de Cirnen, dworzanin książęcy, sprzedał z posiadłości swoich w księstwie świdnickim 8 grzywien dochodów z przeznaczeniem na uposażenie ołtarza św. Stefana Męczennika w kościele. Św. Idziego we Wrocławiu.

Kopia: łac., BU, Wrocław, sygn. rkp. M 1063, s. 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów