Rozmiar: 15909 bajtów

- 0273 -

1350, 24 III, Strzelin (Strelin)

in vigilia annuciationis beatissimae et gloriose virginis Mariae

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesiae et dominus in Munsterberg), zatwierdza mieszczanom i radnym w Strzelinie (Strelin) prawo mili w stosunku do karczem i do szewców, daje im też prawo sprzedaży soli we wsiach. Strzelin otrzymuje wszystkie prawa, jakie ma miasto książęce Ziębice (Munsterberg).

Świadkowie : Mulich de Rydeburg, Zygfryd de Crenowitz (Siffridus), Rypertus Bolczen, Franczo Bolczen, Konrad de Czyrnen (Conradus), Hanko, wójt dziedziczny ze Strzelina (Strelin), oraz Mikołaj de Ponkaw (Nicolaus), notariusz książęcy.


Druk: Tzschoppe-Stenzel, Urks. s. 567-568, nr 165.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów