Rozmiar: 15909 bajtów

- 0274 -

1350, 25 III, Wrocław (Wratislavia)

VIII Kal. Aprilis

Andrzej de Rosslaviz, kanonik i oficjał wrocławski (Wratislavia), stwierdza, że rycerz Peczko zwany de Czirnic sprzedał 9 grzywien czynszu ze wsi Kruków (Robyn), położonej w pobliżu wsi Pożarzyce (Poseritz), między Świdnicą (Swidnicz) a Strzegomiem (Stregonia), każdą grzywnę za 9 grzywien groszy praskich Henrykowi z Głogowa (Henricus de Glogovia), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), na utrzymanie ołtarza w kościele Św. Idziego we Wrocławiu.

Świadkowie: Jakub, pleban z Ząbkowic Śl. (Jacobus, plebanus in Frankenstein), Mikołaj ze Środy Śląskiej (Nicolaus de Novoforo), altarzysta i wikariusz kościoła we Wrocławiu, Mikołaj zwany Walich właściciel posiadłości Zabor, Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslavia) i Jan Modlici (Johannes), notariusz oficjała wrocławskiego.


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. rkp. M 1063; s. 15-16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów