Rozmiar: 15909 bajtów

- 0277 -

1350, 31 III, Praga (Praga)

ultima die mensis Martii. Regnorum nostrorum anno quarto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum Rex ... et Boemie rex), poleca sołtysowi wsi Starków (Bertholdsdorff) w ziemi kłodzkiej (Glacensis), aby uważał się za poddanego Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus archiepiscopus Pragensis), i jego braci oraz ich spadkobierców.

Dokument sporządził w imieniu króla Jan ze Środy Śląskiej (Johannes Noviforensis).


Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów