Rozmiar: 15909 bajtów

- 0278 -

1350, 31 III, Praga (Praga)

Karol, król czeski, poleca czterem elektom i innym wasalom ziemi kłodzkiej (Glacensis), aby chronili arcybiskupa Ernesta i jego brata w prawach posiadania sołectwa w Szalejowie i Starkowie.

Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 111.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów