Rozmiar: 15909 bajtów

- 0281 -

1350, 4 IV, Brzeg (Brega)

Dominica qua in ecclesia Quasimodogeniti decantatur

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, stwierdza, że Peczo Runge sprzedał Tyczcowi de Borsnicz swoją posiadłość Lambarhcowicz k. Oławy o wielkości 7 łanów.

Świadkowie: Merzanus z Pogorzeli (Pogrella), Hawko Zcambor, Fryderyk de Zulcz, Schenco z Kruszyny (de Schonow), Ydzico Kurzantka, Henryk z dworu brzeskiego (Henricus in der curie Bregensis) i Jan (Johannes), notariusz książęcy, który sporządził ten dokument (qui presentia habuit in comisso).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów