Rozmiar: 15909 bajtów

- 0284 -

1350, 8 IV, Awinion (Avinion)

VI Id. Aprilis

Papież Klemens VI (Clemens) nadaje Mikołajowi Panewicz (Nicolaus), kustoszowi kościoła wrocławskiego, prawo udzielania odpustu całkowitego w godzinę śmierci.

Regest: MBV, I, s. 663, nr 1236.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów