Rozmiar: 15909 bajtów

- 0286 -

1350, 8 IV, Awinion (Avinion)

VI Id. Aprilis

Papież Klemens VI zawiadamia, że nie sprzeciwia się, aby Ulryk zwany Schoff (Ulricus dictus Schoff) otrzymal kanonikat w biskupstwie wrocławskim (Vratislaviensis), a czyni to na prośbę Elżbiety, królowej Węgier (Elisabeth, regina Ungarie). Podając o tym do wiadomości opatowi klasztoru NM Panny Na Piasku we Wrocławiu, dziekanowi głogowskiemu (Glogoviensis).

Regest: MBV, I, s. 664, nr 1238.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów