Rozmiar: 15909 bajtów

- 0293 -

1350, 29 IV, Kłodzko

Donnerstag vor S. Walpurg

Elczke z Topoli (Rachnaw) zastawia całe swoje wiano w ¦cinawce Dolnej (Nieder Steinau) proboszczowi Janowi z Drogosławia (Kunzendorf) za 20 grzywien.

Regest: R. Stiellfried-Ratonitz, Beitrage zur Geschichte der schlesischen Adels, Auszüge aus dem Glätzer Amtsbuch de anno 1346 bis 1390, Berlin 1864, s. 12, nr 76.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów