Rozmiar: 15909 bajtów

- 0292 -

1350, 29 IV

Dienstag nach S. Marci

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, oświadcza mieszczanom z Góry Śl. oraz Henrykowi V, księciu głogowskiemu, na wypadek, gdyby odebrano mu prawo posiadania Góry i Międzyrzecza, że podobnie jak jego przodkowie ureguluje swoje zobowiązania.

Regest: F. Minsberg, Geschichte der Stadt Gross-Glogau, Glogau 1843,.I, s. 218.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów