Rozmiar: 15909 bajtów

- 0300 -

1350, 14 V, Nova Villa k. Awinionu

Guaffred, biskup kaspenteński, egzekutor papieski, zawiadamia wielu biskupów i arcybiskupów, m. in. Gniezna, Wrocławia, jak również przełożonych różnych klasztorów, w tym także w diecezji wrocławskiej, mianowicie Lubiąża, Henrykowa, Krzeszowa, Żagania i innych, że papież Klemens VI ogłosił ekskomunikę zawierającą 3 wyroki. Biskup Guaffred nakłada klątwę na Ludwika Bawarskiego oraz na wszystkich jego stronników i ich kraje.

Regest: MGF, I, s. 54, nr 178.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów