Rozmiar: 15909 bajtów

- 0301 -

1350, 15 V, Kłodzko (Glacz)

in vigilia pentechosten

Otto, Rentschko i Mikołaj (Nicolaus) de Glubos stwierdzają, że otrzymali od Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus Pragensis Archiepiscopus), kwotę 718 grzywien jako należość za sprzedane mu posiadłości Szalejów (Sweydelerdorff), Starków (Bertholdisdorf) oraz folwark w Żelaznie (Ysinrichsdorff) w ziemi kłodzkiej, jak również dwór na zamku kłodzkim (castrum Glacz).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 112-113.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów