Rozmiar: 15909 bajtów

- 0304 -

1350, 21 V, Nova Villa

XII Kal. Junii

Papież Klemens VI zawiadamia Ottona de Rogiten, syna Gunthera de Russyn, o przydzielonej mu nie obsadzonej kanonii w diecezji warmińskiej, o czym zawiadamia m. in. opata klasztoru NMPanny Na Piasku we Wrocławiu (Wratislavia).

Regest: MBV, I, s. 666, nr 1245.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów