Rozmiar: 15909 bajtów

- 0306 -

1350, 27 V, Kożuchów (Vregistat)

in die Corporis Christi

Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus dux Silesiae, dominus Glogoviae atque Sagani), potwierdza następujący dokument bez daty wystawienia Otto, proboszcz z Bytomia i kapelan książęcy (Otto plebanus in Buthin), sprzedał 9 łanów ziemi bez 3 prętów we wsi Chocim w okręgu Prudnika (Lynde in districtu Nevinstatensis). Jedne z tych łanów obciążone są czynszem w wysokości 9 wiardunków groszy, 6 miarami zboża, tytułem annony, a mianowicie: 3 miary pszenicy, 3 miary owsa i 2 miary żyta na dzień św. Michała Archanioła. Inne łany obciążone są czynszem w wysokości 2 grzywien i 6 miar owsa. Dochody te przeznaczone są na ufundowanie ołtarza pod wezwaniem Bożego Ciała, św. Jana Ewangelisty i św. Tomasza Apostoła oraz świętych Dziewic Katarzyny i Doroty, zgodnie z testamentem zmarłego magistra Thylona (Thylonus), poprzedniego proboszcza. Owe 9 łanów uprawiali Henselinus Umrich oraz bracia Otton (Otto) i Maczko de Doringow. Książę życzy sobie, aby przed ołtarzem były odprawiane msze w niedzielę Trójcy Świętej oraz w inne dni.

Świadkowie: Bolko de Kythelicz, rycerz, Kristanus de Deyr, Mikołaj de Kochowicz (Nicolaus) zwany Nowe, Albert de Cretewicz (Albertus), Teodoryk Deyr (Theodoricus), Piotr Unruch (Petrus) zwany Sweyn, Jan z Krzyżowic (Johannes de Crisschov), protonotariusz i kanonik głogowski, który sporządził dokument (per quem presentia sunt conscripta).


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 66.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów