Rozmiar: 15909 bajtów

- 0310 -

1350, 12 VI, Awinion (Avinion)

II Id Junii

Papież Klemens VI nadaje Janowi Rendzini z Krosna (Johannes ... de Crossa) probostwo kościoła parafialnego w Rudgerzowicach (Rudgeri villa). O czym zawiadamia również m.in. opata klasztoru w Żaganiu (Saganensis) w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 668, nr 1251.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów