Rozmiar: 15909 bajtów

- 0309 -

1350 12 VI Awinion (Auinion)

II Id. Junii

Papież Klemens VI stwierdza, że Alienord de Conuerris prosi, aby jego krewnemu Janowi Rendzini z Krosna (Johannes ... de Crossa) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) nadać probostwo w kościele w Rudgerzowicach ? (Rugderi villa) zwolnione po śmierci Mikołaja zwanego Plessel (Nicolaus), który zmarł w Rzymie.

Regest: MBV, I, s. 667, nr 1250.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów