Rozmiar: 15909 bajtów

- 0314 -

1350, 25 VI, Świdnica

in crastino s. Johannis Baptistae

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, stwierdza, że Pescho Doring dał swojej żonie Elżbiecie jako wiano część swojego folwarku Zebichsdorpf.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135, dz. C, nr 98. Rep. d. schweidnitzer Stadt-Archiv, I, s. 515-516, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów