Rozmiar: 15909 bajtów

- 0316 -

1350, 1 VII, Kłodzko (Glatz)

Dornstag nach zand Petirstag

Ticze von Panowicz komunikuje, że jest winien Kunotowi z Wilkanowa (Wolvilsdorf) 30 kóp i 15 groszy ze wsi Gołogłowy (Holilow), Podtynie (Podetin); Morzyszów (Marschaw), Ocieszów (Ottaschindorf), Drzazgi (Harte), Wyszki (Hoymdorf) i Żelazno (Ysinrichsdorf), które to miejscowości leżą w ziemi kłodzkiej.

Świadkowie: Ticz von Panowicz, Hensil z Bieli (Hele), Hartung von Nimancz.


Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., V, s. 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów