Rozmiar: 15909 bajtów

- 0320 -

1350, 9 VII, Legnica (Legnicz)

VII Id. Julii hora quasi sexta

W obecności Jana, syna nieżyjącego Jana z Ząbkowic Śląskich (Johannes, quondam Johannis de Frankinstein), notariusza publicznego diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), Cristanus zwany Hamme, Jan (Johannes), syn jego zwany Kolec, oraz Piotr (Petrus) zwany Hamme, szwagier Cristana, stwierdzają, że sprzedali szpitalowi Św. Mikołaja za murami Legnicy (ante muros Legnicenses) należącego do krzyżowców z gwiazdą, na ręce Ticzcona, kleryka legnickiego (Ticzco clericus Legnicensis), czynsz roczny, jaki mieli na roli należącej niegdyś do Megirlinne i na innej ziemi należącej już do tego szpitala za 22 grzywny groszy praskich polskiej odmiany.

Świadkowie: Paweł, proboszcz z Proboszczowa (Paulus ... in Probisthain prope Goltberg), Mikołaj z Wrocławia (Nicolaus de Wratisiavia), Gotfryd, wikariusz kościoła Św. Piotra w Legnicy (Gotfriedus ... Legenicz), Herman (Hermannus), szewc, oraz Peczold, prebendariusz szpitala w Legnicy (Legenicz).


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 162.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów