Rozmiar: 15909 bajtów

- 0323 -

1350, 18 VII, Praga (Praga)

die XV mensis Julii. Regnorum noatrorum Romani anno quinto, Bohemiae vero quarto

Karol, król czeski (Carolus Romanorum rex et Boemie rex), poleca mieszczanom, m. in. Pragi (Pragensis), Wrocławia (Wratislaviensis) i Kłodzka (Glaczensis), aby zabronili kupcom z Krakowa (Cracovia) i innych ziem Królestwa Polskiego (Regnum Poloniae) swobodnego przejazdu i handlowania swoimi towarami.

Druk: CDM, VIII, s. 19-20, nr 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów