Rozmiar: 15909 bajtów

- 0328 -

1350, 25 VII, Pasieczna (Zedlitz)

an sente Jacobus tak

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzoge von Slezien Herre von Firstenberg unde czu Swidnicz), stwierdza, że Tacze von Rydeburk odstąpił braciom Mikołajowi i Wincentemu z Lubnowa (Nikil, Winczencz von Libenowe) należącą do niego część wsi Garncarsko (Marzdorf) oraz wsi Goczałków (Gotschelasdorf) za 53 grzywny groszy praskich polskiej liczby z prawem odkupu za tę samą sumę.

Świadkowie: Jenchyn Schaf, Vonher von Panwitz, Cuncan von Sydlicz, Reyntsch Schaf, Heynlyn z Cierni (von der Czirla), Herman Spensel oraz Cunczlin, pisarz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1350, 25 VII, Pasieczna (Zedlitz).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów